BAGGRUND

Jeg er autoriseret cand.psych., og arbejder til dagligt med supervision, udredning og terapi. Min primære målgruppe er børn og unge, der har været udsat for belastning og trauma, og mit primære arbejdsområde er rettet mod belastningsreaktioner og traumer; herunder børn og unge, der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer. Jeg arbejder med mennesker, børn såvel voksne, der er i krise, og har brug for akut støtte.

– Annekie Pedersen

Erfaringsgrundlag

Jeg uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005.

2005 – 2006: Jeg har arbejdet i en periode som forskningsassistent på Aarhus Universitet og for CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse på et forskningsprojekt: PRIAM – psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker.

I 2007 arbejdede jeg i en kort periode på et privat opholdssted for Grønlandske Børn.

Fra 2008 og frem til årsskiftet 2020 har jeg haft forskellige ansættelser i Aalborg Kommune, inden for Børne- og Familieområdet, primært døgnanbragte børn og unge.

Jeg har siden 2014 været tilknyttet krisecentret i Aalborg, hvor jeg varetager kriseinterventionsforløb for de børn, der opholder sig der, med deres mødre.

Kurser, mv.

Jeg er certificeret i Bruce D. Perrys udredningstilgang: neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy.

Jeg er i gang med en uddannelse i EMDR – til både børn og voksne.

Derudover er jeg i gang med en uddannelse inden for legeterapi, hos Institut for Legeterapi i Holstebro.

Jeg har diverse kurser i brugen af en lang række forskellige testredskaber, herunder WISC; WAIS; RIAS; NEO PI-R; EDS; OCTS; mm.